David Čížek | | Klub

Pozvánka na členskou schůzi

Oddíl ledního hokeje Spartak Soběslav srdečně zve všechny svoje členy na členskou schůzi, která se uskuteční dne 14. dubna 2023 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Zimního stadionu v Soběslavi (II. patro).

Program schůze:
  • Volba členů výboru OLH
  • Volba předsedy a místopředsedy výboru OLH

Členská schůze je tvořena členy oddílu staršími 15-ti let, přičemž je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 1/2 všech členů oddílu starších 15-ti let.

Právo volit a být volen do funkce předsedy, místopředsedy nebo člena výboru OLH Spartak Soběslav má každý člen OLH Spartak Soběslav, který ke dni voleb dosáhl věku 18 let.

Volba je podmíněna předběžným souhlasem kandidáta na volbu s výkonem funkce. Přihlášky kandidátů se podávají prostřednictvím řádně vyplněného formuláře (zde - odkaz dostupný do půlnoci 6.4.) na el. adrese spsobeslav.volby@centrum.cz. V případě, že kandidát neobdrží do 24 hodin potvrzení svojí přihlášky, je povinen kontaktovat předsedu oddílu na tel.: +420 602 442 144.

Přihlášky kandidátů k volbám lze podávat nejpozději do 6.4.2023. Seznam kandidátů a volební řád bude zveřejněn po tomto datu na webových stránkách OLH Spartak Soběslav.

Stanovy TJ Spartak Soběslav, z.s. jsou k dispozici ZDE.

V Soběslavi dne 20. března 2023

OLH Spartak Soběslav
David Čížek, předseda

Aktuální články

Hokejisté ocenili nejlepšího hráče roku 2023

V rámci pátečního sportovního plesu byli vyhlášení sportovci jednotlivých oddílů tělovýchovné jednoty Spartak a soběslavský hokej zde...

Starší žáci uzavřeli hokejovou sezónu v Soběslavi

Poslední mistrák ze všech kategorií přisoudil los kategorii starších žáků, kteří přivítali favorizovaný Meteor. Ligu staršího...

Junioři ukončili sezónu výhrou

Juniorka dnes ukončila dlouhou sezónu, ve skupině o umístění dokázali naši kluci vybojovat 1. místo, za což si zaslouží gratulaci....